Cách lập di chúc

Cách lập di chúc

Cách lập di chúc như thế nào mới có giá trị pháp lý? Di chúc là việc thể hiện ý nguyện của người còn sống về việc định đoạt tài sản của mình sau khi đã qua đời. Vì vậy người để lại di sản có thể lập di chúc dưới nhiều hình thức.

Khủng hoảng doanh nghiệp: Làm gì để "tự cứu"? - Luật Sư Riêng - 15

Khủng hoảng doanh nghiệp: Làm gì để “tự cứu”?

Khủng hoảng doanh nghiệp: Làm gì để “tự cứu”? Đó là câu hỏi của rất nhiều doanh nghiệp trong đại dịch covid-19. Chỉ trong 2 tháng trước và sau tết, tình hình kinh doanh tại nước ta đã ít nhiều biến động. Có rất nhiều doanh nghiệp không có khách hàng, công ty giải thể, hàng ngàn nhân viên thất nghiệp.