Hạn chế phá sản bằng biện pháp pháp lý tình thế trong thời dịch Covid-19

Hạn chế phá sản bằng biện pháp pháp lý tình thế trong thời dịch Covid-19

Đầu tiên, Luật Phá sản 2014 nên hạn chế nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. Theo như khoản 3, khoản 4 Điều 5 của Luật Phá sản: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán….

Phá sản, ích gì mà yêu cầu

Phá sản, ích gì mà yêu cầu

Theo ông Nguyễn Công Phú, Phó chánh Tòa Kinh tế TPHCM, các trường hợp yêu cầu phá sản hầu hết mang tính đối phó nhiều hơn là do ý thức tự giác. Ví dụ, doanh nghiệp nhà nước bị buộc phải làm khi có chỉ đạo, yêu cầu của cơ quan chủ quản. Nếu không làm, lãnh đạo có thể sẽ bị kỷ luật hoặc không được đề bạt…