Trách nhiệm người chủ khi doanh nghiệp phá sản - Luật Sư Riêng - 1

Trách nhiệm người chủ khi doanh nghiệp phá sản

Hoạt động kinh doanh thua lỗ, người lao động không nhận được lương, chủ nợ kéo đến doanh nghiệp, treo băng rôn để đòi nợ. Một viễn cảnh tương lai mà không doanh nghiệp nào mong muốn thì phá sản doanh nghiệp có lẽ là một giải pháp để chủ nợ, người lao động có thể đòi lại quyền lợi của mình. Vậy, trách nhiệm người chủ khi doanh nghiệp phá sản là gì?