Ngày 29-10, báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2020 của Tổng Cục thống kê cho thấy, trong 10 tháng cả nước có gần 111,2 ngàn doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số vốn DN đăng ký thành lập mới là 1.594,1 ngàn tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.Bên cạnh đó, trong 10 tháng năm 2020 có gần 85,6 ngàn DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể có 41,8 ngàn DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 58,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với DN hoàn tất thủ tục giải thể là 13,5 ngàn, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 11,9 ngàn DN có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng và 223 DN có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng.DN hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có gần 5,1 ngàn DN.

Dịch vụ lưu trú và ăn uống có 746 DN. DN dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng, các dịch vụ hỗ trợ khác có 733 DN.Riêng số lượng DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể có gần 30,3 ngàn, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng Cục thống, kê trung bình mỗi tháng có 8,6 ngàn DN rút lui khỏi thị trường.

Nguồn: Tú Uyên Báo Pháp luật.