Nợ khó đòi là gì và cách xử lý nợ khó đòi như thế nào là điều các doanh nghiệp quan tâm. Nợ khó đòi hay nợ xấu (bad debt) là thuật ngữ kế toán dùng để chỉ số tiền khách hàng nợ một công ty, nhưng không có khả năng thanh toán, chẳng hạn khi khách hàng mất khả năng thanh toán. Những khoản nợ khó đòi đó được khấu trừ vào lợi nhuận của công ty và coi là một khoản chi phí kinh doanh.

Cách xử lý nợ khó đòi
Cách xử lý nợ khó đòi

Bản chất của nợ khó đòi

Bản chất của nợ khó đòi hay nợ xấu là một khoản tiền cho vay mà chủ nợ xác định không thể thu hồi lại được và bị xóa sổ khỏi danh sách các khoản nợ phải thu của chủ nợ.

Đối với các ngân hàng, nợ khó đòi tức là các khoản tiền cho khách hàng vay, thường là các doanh nghiệp, mà không thể thu hồi lại được do doanh nghiệp đó làm ăn thua lỗ hoặc phá sản,….

Nhìn chung, một doanh nghiệp luôn phải ước tính trước những khoản nợ xấu trong chu kỳ kinh doanh hiện tại dựa vào những số liệu nợ xấu ở kì trước.

Cách xử lý nợ khó đòi

Cách xử lý nợ khó đòi
Cách xử lý nợ khó đòi

Luật phá sản áp dụng khi giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Như vậy, đối với các khoản nợ quá 3 tháng mà doanh nghiệp không thanh toán thì chủ nợ có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với con nợ.

Trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản, doanh nghiệp sẽ được giám sát chặt chẽ bởi Tòa án, quản tài viên, chủ nợ nên sẽ tránh được tình trạng tẩu tán hoặc thất thoát tài sản và làm yên yâm chủ nợ.

Thẩm phán được áp dụng cac biện pháp phong tỏa tài sản, kiểm toán doanh nghiệp, áp dụng các biện pháp cấm người đại điện pháp luật đi khởi nơi cư trú, các biện pháp hành chính hoặc đề nghị khởi tố nếu vi phạm hình sự và nhiều thẩm quyền khác trong quá trình thụ lý vụ án phá sản.

Rõ ràng, nếu doanh nghiệp đang hoạt động bình thường sẽ không muốn nhân viên, khách hàng mình biết doanh nghiệp mình đang phá sản, cũng như bị giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh của mình (thậm chí Tòa án có thể thay người đại diện pháp luật nếu phát hiện người đại diện pháp luật không khả năng điêu hành hoặc có dấu hiệu vi phạm khoản 1 Điều 48 Luật phá sản) nên khả năng trả nợ là rất cao.

Để việc xử lý nợ xấu đạt hiệu quả, phải hình thành được thị trường mua – bán nợ với sự tham gia của các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài.

Luật phá sản là mới ở khía cạnh niềm tin của xã hội, kể từ thời điểm ban hành là năm 2004, đến năm 2014 ban hành luật phá sản mới. Đa số chủ nợ chọn khởi kiện thương mại, dân sự; còn con nợ chọn phương án giải thể hoặc bỏ trốn, việc đòi nợ đa phần rơi vào bế tắc. Hy vọng việc áp dụng luật phá sản sẽ gỡ rối cho cả chủ nợ và con nợ.

Xem thêm: Công ty TNHH Luật sư riêng

https://www.facebook.com/muabannosaigon/

http://muabannosaigon.com/dich-vu/xu-ly-no-kho-doi-nhu-the-nao-94.html

http://muabannosaigon.com/dich-vu/no-kho-doi-la-gi-ban-chat-cua-no-kho-doi-93.html