Câu hỏi:
Covid-19 tôi mất việc làm, bạn tôi cũng hai tháng nay không có lương, tình hình rất khó khăn. Giờ tôi muốn cho bạn ở ghép để cả hai đỡ chi phí thì có phải báo với chủ nhà không?

Luật Sư trả lời:

Căn cứ theo hợp đồng thuê nhà, nếu các bên không thỏa thuận hoặc quy định bạn không được cho người ở ghép thì bạn không được quyền tự ý cho người khác vào ở.

Nếu muốn cho người khác ở, bạn cần liên hệ chủ nhà để thỏa thuận với họ.

Trường hợp bạn cho người khác ở ghép mà không có sự đồng ý của bên cho thuê, họ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê và thu hồi nhà. Thậm chí, nếu bạn cho người khác ở mà không báo chủ nhà nhất là trong mùa dịch Ncovid có thể gây ra những hệ lụy ảnh hưởng đến trật tự chung, không kiểm soát được anh ninh, dịch bệnh,…

Nếu thực sự gặp khó khăn do Covid-19 gây ra, bị mất việc làm không đủ tiền trả tiền thuê nhà trọ, bạn có thể trình bày rõ hoàn cảnh để chủ nhà biết và miễn, giảm tiền trọ và cho người khác vào ở ghép với bạn.