COVID-19: Nên chọn phá sản hay giải thể? Virus Corona tuy nhỏ bé nhưng lại mang đến những hiểm họa khôn lường cho toàn thế giới, số lượng người chết tăng theo từng giây từng phút, các doanh nghiệp lao đao, bấp bênh giữa đại dịch. Hàng loạt công ty Việt Nam phải tiến hành thủ tục giải thể hoặc phá sản như là một cách để cứu vớt sự sống còn của doanh nghiệp. Vậy trong trường hợp nào doanh nghiệp nên chọn giữa phá sản và giải thể?

So sánh hình thức phá sản và giải thể doanh nghiệp
COVID-19: Nên chọn phá sản hay giải thể?

– Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp bị giải thể khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

  + Kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ Công ty mà không gia hạn;

  + Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh; Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu Công ty đối với Công ty TNHH; Đại hội đồng cổ đông trong Công ty cổ phần;

  + Công ty không còn đủ số lượng tối thiểu trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi;

  + Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Khi doanh nghiệp kê khai các thông tin giả mạo trong hồ sơ doanh nghiệp; ngừng hoạt động kinh doanh một năm mà không thực hiện thủ tục thông báo; theo quyết định của Tòa án…

– Trường hợp phá sản, thì doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán thì chủ nợ, người lao động, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,… nộp đơn yêu cầu mở phá sản đến Tòa án.

Như vậy, tùy vào tình huống hiện tại doanh nghiệp đang gặp phải mà có những sự lựa chọn phù hợp với tình hình kinh doanh để đảm bảo duy trì những giá trị cốt lõi và sứ mạng của công ty.

Luật Sư Riêng tư vấn doanh nghiệp về quản lý và thanh lý tài sản

Hãy liên hệ ngay với LSR để nhận được sự tư vấn về quản lý và thanh lý tài sản:

– Dịch vụ Quản tài viên;

– Tư vấn thủ tục phá sản;

– Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp;

– Tư vấn định giá doanh nghiệp;

– Tư vấn xử lý nợ, thoát nợ, xóa nợ-giảm thuế.

———————————–

Xem thêm về Luật Sư Riêng:

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Địa chỉ: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
Điện thoại: 0966 288 855
Email: [email protected]
Website: www.luatsurieng.net

Liên hệ để được tư vấn

Bài viết liên quan

Tư vấn giải thể doanh nghiệp

Tư vấn phá sản doanh nghiệp