Ngày 1/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP quy định về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đến ngày 7/7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 23 để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 68.

Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng do dịch COVID-19 của Chính phủ hướng tới rất nhiều đối tượng bao gồm người dân, doanh nghiệp trong xã hội. Tuy nhiên, có thể chia ra làm 3 nhóm chính.

Thứ nhất là nhóm lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, trường dân lập, tư thục, các cấp phải tạm hoãn hợp đồng hoặc nghỉ việc không lương vì thực hiện biện pháp phòng dịch; thứ hai là lao động phải ngừng việc 14 ngày trở lên do cách ly y tế, trong vùng phong tỏa; thứ ba là lao động nữ mang thai, nuôi con dưới 6 tuổi thuộc hai nhóm trên thì thời gian giải quyết là 6 ngày.

Đối với lao động phải ngừng việc từ 14 – 30 ngày, mức hỗ trợ là 1.855.000 đồng/người; tạm nghỉ việc trên 1 tháng được hỗ trợ 3.710.000 đồng/người. Người lao động đang mang thai trong diện nói trên được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người.

Đối với nhóm lao động này, chủ cơ sở cần lập danh sách người lao động kèm bản sao tạm hoãn hợp đồng; bản sao văn bản tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của chính quyền; bản sao công chứng kèm bản gốc một trong các loại giấy tờ tương ứng với nhóm thụ hưởng.

Danh sách sau đó chuyển cơ quan BHXH xác nhận. Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận hồ sơ để trình UBND cấp huyện thẩm định, cấp tỉnh phê duyệt và trích kinh phí. Nếu không hỗ trợ, tỉnh phải nêu rõ lý do và thông báo bằng văn bản.

Riêng nhóm lao động phải ngừng việc 14 ngày trở lên do cách ly y tế, trong vùng phong tỏa, chủ doanh nghiệp khi nhận tiền có thêm 2 ngày để chi trả đến tay người lao động.

Nhóm lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, trường dân lập, tư thục, các cấp phải tạm hoãn hợp đồng hoặc nghỉ việc không lương vì thực hiện biện pháp phòng dịch; lao động phải ngừng việc 14 ngày trở lên do cách ly y tế, trong vùng phong tỏa; lao động nữ mang thai, nuôi con dưới 6 tuổi thuộc hai nhóm trên thì thời gian giải quyết là 6 ngày.

Đối với lao động phải ngừng việc từ 14 – 30 ngày, mức hỗ trợ là 1.855.000 đồng/người; tạm nghỉ việc trên 1 tháng được hỗ trợ 3.710.000 đồng/người. Người lao động đang mang thai trong diện nói trên được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người.

Đối với nhóm lao động này, chủ cơ sở cần lập danh sách người lao động kèm bản sao tạm hoãn hợp đồng; bản sao văn bản tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của chính quyền; bản sao công chứng kèm bản gốc một trong các loại giấy tờ tương ứng với nhóm thụ hưởng.

Danh sách sau đó chuyển cơ quan BHXH xác nhận. Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận hồ sơ để trình UBND cấp huyện thẩm định, cấp tỉnh phê duyệt và trích kinh phí. Nếu không hỗ trợ, tỉnh phải nêu rõ lý do và thông báo bằng văn bản.

Riêng nhóm lao động phải ngừng việc 14 ngày trở lên do cách ly y tế, trong vùng phong tỏa, chủ doanh nghiệp khi nhận tiền có thêm 2 ngày để chi trả đến tay người lao động.

Nguồn: 24h.com