TƯ VẤN GIA HẠN VISA, XIN VISA THỊ THỰC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT MANG QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI

GIA HẠN VISA Việt Nam hội nhập kinh tế toàn cầu, vấn đề di cư quốc tế là mối quan tâm của nhiều quốc gia. Việt Nam cũng là một trong những điểm đến và lựa chọn của người nước ngoài ( du lịch, lao động, kết hôn,…). Nhưng để Đọc tiếp…

Luật sư tư vấn định giá doanh nghiệp

Luật sư tư vấn định giá doanh nghiệp

Luật sư tư vấn định giá doanh nghiệp là một trong những dịch vụ chủ chốt của công ty Luật Sư Riêng. Mỗi doanh nghiệp đều mang một giá trị to lớn và phát triển dần theo thời gian, được thể hiện thông qua các sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp cung cấp trên thị trường, lòng tin của khách hàng, mối quan hệ với đối tác. Nhưng có khi nào, bạn ngẫm “Doanh nghiệp bạn đang dày công xây dựng đáng giá bao nhiêu?”