Chúng ta thường gặp các trường hợp tặng cho tài sản không có điều kiện. Việc tặng cho xuất phát từ chủ ý tốt đẹp nhằm giúp người được tặng tài sản có cuộc sống tốt hơn (như cha mẹ tặng cho con nhà đất). Người nhận không phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào với bên tặng cho.

Tuy nhiên, Ngoài hợp đồng tặng cho tài sản không có điều kiện, thực tiễn cũng tồn tại hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện (điều 462 Bộ luật Dân sự năm 2015).

Sau đây là một số điểm đặc trưng của hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện:

Thứ nhất, bên tặng cho có thể yêu cầu bên nhận thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi giao dịch. Nghĩa là, đi kèm với quyền lợi nhận tài sản, bên được tặng cho phải thực hiện nghĩa vụ nhất định. Ví dụ, bố mẹ tặng nhà đất cho con với điều kiện không được bán đi.

Lưu ý, điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Ví dụ, Bố lập hợp đồng tặng cho con 500 triệu đồng với điều kiện con phải kết hôn với người mà bố yêu cầu cho dù con gái không yêu người này. Đây được xem là điều kiện vi phạm pháp luật .

Thứ hai, trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên nhận đã hoàn thành mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán những gì phía bên kia đã thực hiện.

Ví dụ, anh lập hợp đồng tặng cho em thửa đất với điều kiện em đưa một số tiền để Anh xây nhà; tuy nhiên sau khi đưa tiền thì anh đổi ý. Trong trường hợp này, người anh phải trả lại khoản tiền mà người em đã đưa.

Thứ ba, nếu bên được nhận không thực hiện theo hợp đồng, bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Ví dụ, cha mẹ lập hợp đồng tặng cho con nhà đất với điều kiện phải có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ lúc già. Tuy nhiên, con cái bất hiếu, không chăm sóc cha mẹ thì cha mẹ có quyền đòi lại tài sản.