Nhà đất đã được thế chấp cho ngân hàng, nay có khởi kiện yêu cầu chia đất thừa kế thì giải quyết thế nào? - Luật Sư Riêng - 5

Nhà đất đã được thế chấp cho ngân hàng, nay có khởi kiện yêu cầu chia đất thừa kế thì giải quyết thế nào?

Điều 623 Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2015 quy định thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, do quy định này, ở nhiều điạ phương phát sinh vụ kiện chia thừa kế mà trước đây theo BLDS Đọc tiếp…