Tình huống pháp lý:

Công ty tôi có ký Hợp đồng mua bán hàng hóa và đã thanh toán tiền hàng, nhưng bên kia không chịu giao hàng theo thỏa thuận. Chúng tôi đã gia hạn thêm thời gian nhưng bên đó vẫn không giao hàng. Tôi có thể hủy bỏ hợp đồng không?

Luật sư tư vấn:

Hủy bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ:

1. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ mà bên có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trong một thời hạn hợp lý nhưng bên có nghĩa vụ không thực hiện thì bên có quyền có thể hủy bỏ hợp đồng.

2. Trường hợp do tính chất của hợp đồng hoặc do ý chí của các bên, hợp đồng sẽ không đạt được mục đích nếu không được thực hiện trong thời hạn nhất định mà hết thời hạn đó bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ thì bên kia có quyền hủy bỏ hợp đồng mà không phải tuân theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Không giao hàng, hủy bỏ Hợp đồng được không? - Luật Sư Riêng - 1
Hình ảnh minh họa

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì Công ty bạn có thể hủy bỏ hợp đồng do bên bán đã vi phạm nghĩa vụ, mặc dù bên bán đã được gia hạn thêm thời gian để thực hiện nghĩa vụ.

CSPL: Điều 424 BLDS 2015

Mọi yêu cầu tư vấn, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

Tổng đài tư vấn: 1900 2525 03

Hotline: 0966 288 855

Tư vấn : 0949 165 995

Địa chỉ: 280 C12 Lương Định Của, P. An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.