Tóm tắt câu hỏi:

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, Công ty tôi ra thông báo cho nhân viên nghỉ tạm thời. Trường hợp của tôi thì Công ty không trả lương với lý do “không ký hợp đồng”. Tôi đã đi làm được 2 tháng nay ở vị trí kiểm đếm hàng hóa. Tôi muốn hỏi Công ty thông báo như vậy có đúng không?

Luật sư tư vấn:

Theo điều 13 Bộ luật Lao động 2019 về hợp đồng lao động, trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 quy định, hợp đồng lao động được giao kết thông qua một trong ba hình thức sau:

– Hợp đồng lao động bằng văn bản.

– Hợp đồng lao động điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu.

– Được giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói áp dụng đối với hợp đồng có thời hạn dưới một tháng;

Nếu bạn đã làm ở nhà hàng đó 02 tháng mà không được ký hợp đồng lao động thì chủ sử dụng lao động đã vi phạm quy định pháp luật khi không thực hiện việc giao kết hợp đồng bằng văn bản.

Về việc trả lương, điều 94 Bộ luật Lao động 2019 quy định: “Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động”.

Chủ sử dụng lao động có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điều 8 Nghị định 28/2020/NĐ-CP ngày 1/3/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau:

“Điều 8. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động

1. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên….:

a) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

Trên thực tế bạn có đi làm việc, hai bên có thỏa thuận về công việc và lương, hình thức giao kết hợp đồng bằng lời nói nên bạn và công ty vẫn tồn tại một quan hệ lao động và người lao động phải có trách nhiệm trả tiền lương cho bạn. Công ty đã vi phạm hai lỗi là không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản và không trả lương đầy đủ, đúng hạn. Bạn có thể khiếu nại đến phòng Lao động Thương binh và Xã hội nơi công ty đặt trụ sở hoặc khởi kiện ra Tòa án để bảo vệ quyền lợi cho mình.