Phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản

Phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản

Th.S.CAO THỊ THANH LOAN ( CĐDLHN) – Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC do Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản, có hiệu lực từ tháng 8/2018

Cần phá sản nhanh các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ

Cần phá sản nhanh các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ

Ủng hộ thoái vốn quyết liệt ở những lĩnh vực mà Nhà nước không cần nắm giữ để lấy vốn đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển. Ông Đạt cho rằng: “Cần cho phá sản những DOANH NGHIỆP nhà nước làm ăn thua lỗ kéo dài, dù đau nhưng phải kiên quyết, tránh tình trạng “chết mà không chôn”.