Tóm tắt câu hỏi:

Vợ chồng tôi đang trong thời gian chờ tòa giải quyết ly hôn, tuy nhiên từ lúc tôi ký đơn thì cô ấy ngăn cản không cho gặp con. Mong luật sư hướng dẫn giúp tôi bây giờ tôi phải làm sao?
Luật sư tư vấn:

Theo khoản 2 điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình gia đình 2014, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ: “Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình”.

Điều 81 quy định sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

Dựa trên các quy định trên thì rõ ràng hiện các bạn chưa ly hôn. Hơn nữa, ngay cả khi các bạn đã ly hôn, bạn vẫn có quyền chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con. Vì vậy, việc vợ bạn ngăn cản quyền gặp con của bạn là vi phạm Luật Hôn nhân gia đình về quyền chăm sóc con của bố mẹ.

Trong trường hợp này, bạn nên thương lượng trực tiếp với vợ, yêu cầu được gặp con, phân tích cho vợ bạn hiểu hành vi của vợ bạn không chỉ ảnh hưởng tới con bạn mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu vợ bạn không đồng ý, bạn có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm về gia đình như Ủy ban nhân dân cấp xã, Hội phụ nữ… để hòa giải hoặc làm đơn yêu cầu tòa án giải quyết vụ việc, yêu cầu giành quyền nuôi con với vợ.