Hành vi Làm giả hồ sơ để tiêm vaccine COVID-19 là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định phòng chống dịch, gây ảnh hưởng tới tâm lý người dân, gây hoang mang, bất bình trong dư luận.

Hành vi này có cơ sở để xem xét xử lý về tội “Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 – Bộ luật Hình sự 2015.

Trường hợp đủ cơ sở để xác định phạm tội, người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: có tổ chức; phạm tội 2 lần trở lên; làm từ 2 đến 5 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác; thu lợi bất chính từ 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng;… thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: làm 6 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên; sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;… thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.