Tình huống pháp lý:

Tôi cho em gái mượn 01 tỷ đồng bằng giấy tay. Đầu năm nay, em gái qua đời, Tôi đưa cho em rể tờ giấy viết tay của em gái nhưng hơn một năm rồi cậu ấy im lặng. Xin hỏi, tôi có thể đòi được tiền không?

Luật Sư tư vấn:

Theo điều 463 Bộ luật Dân sự năm 2015: “Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, bên cho vay giao tài sản cho bên vay. Khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định”.

Do đó, việc vay tài sản được thể hiện dưới dạng văn bản viết tay, ghi rõ người vay, số tiền vay được xác định là hợp đồng vay tài sản hợp pháp.

NGHĨA VỤ TRẢ NỢ CHO NGƯỜI ĐÃ CHẾT? - Luật Sư Riêng - 1
Hình ảnh minh họa: Nghĩa vụ trả nợ cho người đã chết

Khi em gái mất, bạn có quyền yêu cầu người hưởng thừa kế của em gái phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong phạm vi di sản do người chết để lại, hoặc theo tỷ lệ người thừa kế được hưởng di sản. Cụ thể, bạn có quyền yêu cầu chồng, con, cha, mẹ của em gái thực hiện nghĩa vụ trả khoản nợ đó.

Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế, trong phạm vi di sản do người chết để lại.Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Quyền yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là ba năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này, bạn mất quyền yêu cầu.

Do vậy, nếu các đồng thừa kế không chịu thực hiện nghĩa vụ trả nợ, bạn cần phải khởi kiện vụ án ra tòa án có thẩm quyền. Bạn cũng lưu ý theo như phân tích trên thì rõ ràng nếu em bạn chết mà có để lại di dản thì khả năng khởi kiện yêu cầu các đồng thừa kế chịu trách nhiệm mới có hiệu quả. Còn nếu Em bạn chết đi mà không để lại di sản gì thì sẽ rất khó. Hơn nữa, những người hưởng thừa kế lại cũng chính là người thân của bạn nên bạn hãy cân nhắc kỹ nếu khởi kiện để không làm mất đi tình cảm gia đình.

Chuyên mục: Góc nhìn