Tóm tắt câu hỏi

Em là nữ 27 tuổi vừa làm phẫu thuật thẩm mỹ, chuyển đổi giới tính. Hiện khuôn mặt và cơ thể đã hoàn toàn thay đổi nhưng giấy tờ tuỳ thân vẫn là cũ. Vậy pháp luật có cho phép người như em làm lại căn cước công dân không?

Luật sư tư vấn

Theo điều 37 Bộ luật Dân sự về chuyển đổi giới tính, việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

Điều 28 Bộ luật này cho phép công dân được đổi tên sau khi đã chuyển đổi giới tính.

Như vậy, sau khi được đã chuyển đổi giới tính, công dân nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch, đổi lại chứng minh nhân dân (nay là căn cước công dân) để phù hợp với tên và giới tính đã được đổi.