Câu hỏi:

Con tôi có quốc tịch Mỹ, đã thôi quốc tịch Việt Nam. Nay tôi muốn làm di chúc để lại toàn bộ nhà đất ở Việt Nam cho cháu có được không?

Trả lời:

Theo Điều 624 Bộ luật dân sự 2015, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Dù người thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hay người nước ngoài, pháp luật nước ta luôn công nhận, miễn là di chúc hợp pháp.

Điều 5 Luật đất đai 2013 quy định, người nước ngoài không là đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này. Do vậy, nếu di sản thừa kế là bất động sản, cụ thể là quyền sử dụng đất hoặc nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất, thì con ông/bà chỉ được hưởng giá trị của nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở.

Như vậy, ông/ bà hoàn toàn có thể lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con mình. Nhưng con của ông/bà chỉ được hưởng giá trị mà không được trực tiếp sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Giá trị của di sản thừa kế mà con ông/bà được hưởng có thể được chuyển ra nước ngoài.