Ngày 25/6/2021, HĐND TP HCM ban hành Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND quy định về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống Covid-19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối tượng hưởng trợ cấp là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) cư trú hợp pháp trên địa bàn TP HCM (trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú được cơ quan công an xác nhận) bị mất việc làm, không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 4.000.000 đồng/tháng (mức chuẩn cận nghèo của thành phố giai đoạn 2021-2025).

Sáu loại công việc trong danh sách được trợ cấp gồm:

– Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố;

– Thu gom rác, phế liệu;

– Bốc vác, vận chuyển hàng hóa;

– Bán vé số lưu động;

– Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ);

– Làm công việc thuộc một số lĩnh vực ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30 tháng 5 năm 2021.

Mức hỗ trợ với những nhóm lao động tự do này là 50.000 đồng/người/ngày. Thời gian hỗ trợ thực hiện đến ngày 31/12/2021.

Để được hỗ trợ trong trường hợp bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, phải cư trú hợp pháp trên địa bàn TPHCM (trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú được cơ quan công an xác nhận) thì mới được hưởng hỗ trợ.

Chuyên mục: Tin tức Sự kiện