Ngày 14-8, Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2020 quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Nghị định trên, có hiệu lực từ ngày 1-1-2020.

Bên cạnh đặt ra các điều luật phòng, chống tin nhắn rác, thư điện tử, cuộc gọi rác, Nghị định 91/2020 cũng đưa ra các quy định xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này, bổ sung cho Nghị định 15/2020.

PLO giới thiệu đến bạn đọc các mức với hành vi vi phạm về tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo được áp dụng từ 1-10-2020.

Cấm gọi quảng cáo khi chưa được đồng ý

Theo Điều 32 Nghị định 91/2020, phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với tổ chức và từ 2,5 – 5 triệu đồng cá nhân vi phạm một trong các hành vi sau:

– Gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng khi chưa được người sử dụng đồng ý một cách rõ ràng.

– Gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng đã từ chối nhận cuộc gọi quảng cáo.

– Gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo khi người sử dụng đã từ chối hoặc không trả lời nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo.

Không gọi quảng cáo hơn 1 cuộc

Nghị định 91/2020 quy định, phạt tiền từ 20-30 triệu đồng với tổ chức, từ 10-15 triệu đồng với cá nhân thực hiện quá 1 cuộc gọi quảng cáo tới 1 số điện thoại (SĐT) trong vòng 24 giờ mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng

Mức phạt này cũng được cấp dụng đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm sau:

– Gọi điện thoại quảng cáo ngoài khoảng thời gian từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng.

 – Không có biện pháp kiểm tra việc đã đồng ý trước một cách rõ ràng của người sử dụng khi gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo;

– Không cung cấp cho người sử dụng công cụ tra cứu hoặc lưu trữ các thỏa thuận về việc đăng ký, từ chối cuộc gọi quảng cáo, tin nhắn đăng ký quảng cáo.

Phạt từ 60-80 triệu, gởi tin nhắn đến SĐT không quảng cáo

Cũng tại Điều 32 Nghị định 91/2020, phạt tiền từ 60-80 triệu đồng đối với tổ chức và từ 30-40 triệu đồng với cá nhân gửi bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo nào đến các số điện thoại nằm trong danh sách không quảng cáo.

Đối với hành vi gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong danh sách không quảng cáo sẽ bị phạt tiền từ 80 – 100 triệu đồng đối với tổ chức.

Cá nhân vi phạm hành vi này sẽ chịu mức phạt bằng nửa mức phạt của tổ chức, từc mức phạt 40-50 triệu đồng.

Đồng thời, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị buộc thu hồi SĐT do thực hiện hành vi vi phạm.

Nghị định 91/2020 có hiệu lực ngày 1-10-2020.