Để hỗ trợ các tổ chức kinh tế trong việc thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng, Nhà nước hỗ trợ bằng việc cho các tổ chức kinh tế thuê đất trả tiền hàng năm hoặc trả tiền một lần cho toàn thời gian thuê. Mỗi phương thức thuê khác nhau, các tổ chức kinh tế sẽ được hưởng những đặc quyền khác nhau. Trong bài viết này sẽ đề cập đến “Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm”.

Tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm
Tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm-Hình ảnh sưu tầm

Theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai,quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, bao gồm:

1. Quyền của tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm

– Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất;

– Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp;

– Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp;

– Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình;

– Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai;

– Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai;

– Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;

– Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy định pháp luật;

– Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

– Cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

2. Nghĩa vụ của tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm

– Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan;

-Thực hiện kê khai đăng ký đất đai; làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

-Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

– Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất;

– Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan.

– Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất;

– Giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất, khi hết thời hạn sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng.

Nhà nước tạo rất nhiều điện thuận lợi cho các tổ chức kinh tế, nhưng đối với việc thuê đất trả tiền thuê hàng năm, tổ chức kinh tế chỉ được bán, thế chấp, góp vốn bằng tài sản gắn liền đất mà không được bán, thế chấp hoặc góp vốn trực tiếp bằng quyền sử dụng đất.

Do đó, khi thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm cần lưu ý để thực hiện đúng theo quy định pháp luật, tránh các trường hợp vi phạm pháp luật không đáng có. Hãy liên hệ ngay với Luật Sư Riêng, khi bạn đang có những vấn đề rắc rối liên quan đến đất đai, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các yêu cầu pháp lý của bạn.


CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG (LSR)

LS. Đinh Xuân Hồng – Luật Sư điều hành

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP. HCM

Điện thoại: 0966 288 855

Email: [email protected]

Website: www.luatsurieng.net

Fanpage: https://www.facebook.com/ctyluatsurieng/

Liên hệ để được tư vấn