Điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ - Luật Sư Riêng - 1

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ trước khi được Quốc hội thêm vào ngành nghề cấm kinh doanh, là ngành nghề được phép kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật. Và trong bài viết này, Luật Sư Kiêng sẽ liệt kê các điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ theo Nghị định 104/2007/NĐ-CP và Nghị định 96/2016/NĐ-CP.