Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Luật Sư Riêng - 1

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Sức khỏe là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với mỗi con người, đặc biệt là sự quan tâm đến việc sử dụng các thực phẩm hoặc vấn đề vệ sinh khi ăn uống ở các cửa hàng. Do đó, để thu hút được khách hàng và đảm bảo chất lượng sản phẩm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần phải thực hiện thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ cơ quan có thẩm quyền.