Phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản

Phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản

Th.S.CAO THỊ THANH LOAN ( CĐDLHN) – Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC do Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản, có hiệu lực từ tháng 8/2018

Thứ tự phân chia tài sản của chủ nợ khi Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản

Thứ tự phân chia tài sản của chủ nợ khi Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản

Ths. NGUYỄN THỊ THU HIẾU (TAND Tp Nha Trang – Khánh Hòa) – Luật Phá sản năm 2014 đã phân biệt rõ chủ nợ không có bảo đảm và chủ nợ có bảo đảm. Các chủ nợ khác nhau thì có địa vị pháp lý khác nhau trên tinh thần bảo vệ quyền lợi ích của chủ nợ có bảo đảm triệt để hơn so với các loại chủ nợ khác. Tuy nhiên, quy định về thứ tự phân chia tài sản khi tuyên bố phá sản thì Luật chưa đảm bảo quyền lợi của chủ nợ có đảm bảo.

Cần phá sản nhanh các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ

Cần phá sản nhanh các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ

Ủng hộ thoái vốn quyết liệt ở những lĩnh vực mà Nhà nước không cần nắm giữ để lấy vốn đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển. Ông Đạt cho rằng: “Cần cho phá sản những DOANH NGHIỆP nhà nước làm ăn thua lỗ kéo dài, dù đau nhưng phải kiên quyết, tránh tình trạng “chết mà không chôn”.

Phá sản ngân hàng

Phá sản ngân hàng, có thể chi bảo hiểm tiền gửi vượt mức

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh khi trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD đã khẳng định “Nhà nước sẽ không mua lại ngân hàng quá yếu kém”. Theo đó, một số ý kiến đề nghị trong trường hợp không thực hiện được phương án chuyển giao bắt buộc và phá sản TCTD yếu kém thì cần quy định Nhà nước phải thực hiện vai trò người mua cuối cùng.

Phá sản ngân hàng yếu kém

Lần đầu tiên cho phép phá sản ngân hàng yếu kém

Theo đó, dự thảo luật vừa được thông qua tập trung vào 5 phương án để cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD) được kiểm soát đặc biệt. Trong đó bao gồm các phương án như phục hồi; sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp; giải thể; chuyển giao bắt buộc và các ngân hàng quá yếu sẽ được cho phá sản.