Khủng hoảng doanh nghiệp: Làm gì để "tự cứu"? - Luật Sư Riêng - 10

Khủng hoảng doanh nghiệp: Làm gì để “tự cứu”?

Khủng hoảng doanh nghiệp: Làm gì để “tự cứu”? Đó là câu hỏi của rất nhiều doanh nghiệp trong đại dịch covid-19. Chỉ trong 2 tháng trước và sau tết, tình hình kinh doanh tại nước ta đã ít nhiều biến động. Có rất nhiều doanh nghiệp không có khách hàng, công ty giải thể, hàng ngàn nhân viên thất nghiệp.