Hạn chế phá sản bằng biện pháp pháp lý tình thế trong thời dịch Covid-19

Hạn chế phá sản bằng biện pháp pháp lý tình thế trong thời dịch Covid-19

Đầu tiên, Luật Phá sản 2014 nên hạn chế nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. Theo như khoản 3, khoản 4 Điều 5 của Luật Phá sản: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán….

Phá sản, ích gì mà yêu cầu

Phá sản, ích gì mà yêu cầu

Theo ông Nguyễn Công Phú, Phó chánh Tòa Kinh tế TPHCM, các trường hợp yêu cầu phá sản hầu hết mang tính đối phó nhiều hơn là do ý thức tự giác. Ví dụ, doanh nghiệp nhà nước bị buộc phải làm khi có chỉ đạo, yêu cầu của cơ quan chủ quản. Nếu không làm, lãnh đạo có thể sẽ bị kỷ luật hoặc không được đề bạt…

Vì sao Việt Nam chưa có ngân hàng bị phá sản?

Vì sao Việt Nam chưa có ngân hàng bị phá sản?

Thực tiễn tình trạng nợ xấu, thua lỗ của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong thời gian qua cho thấy việc chưa có ngân hàng nào ở Việt Nam bị phá sản không phải xuất phát từ chỗ ngân hàng ở Việt Nam hoạt động quá hiệu quả mà là tư duy của chúng ta khác với tư duy ở một số quốc gia khác.

Phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản

Phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản

Th.S.CAO THỊ THANH LOAN ( CĐDLHN) – Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC do Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản, có hiệu lực từ tháng 8/2018