mua bán dâm

Mua bán dâm và môi giới mại dâm sẽ bị xử phạt ra sao

Tuy nhiên, cũng phải cần nhìn nhận rằng hành vi trên là hành vi vi phạm pháp luật và mang đến nhiều hệ lụy đau khổ: Ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người mẫu Việt Nam, gián tiếp phá hoại hạnh phúc gia đình người khác,… và to lớn hơn chính là hình ảnh của đất nước Việt Nam. Trong bài viết này, Luật Sư Riêng sẽ nêu ra các căn cứ pháp luật, mức xử phạt về hành vi mua bán dâm và môi giới mại dâm.