Ngày 26-8, Chính phủ ban hành Nghị định 97/2020 về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không.

Theo đó, đối với vận chuyển hành khách, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại (TNBTTH) về tính mạng, sức khỏe của hành khách tăng từ 100.000 lên thành 128.821 đơn vị tính toán cho mỗi hành khách. Còn mức giới hạn TNBTTH do vận chuyển chậm tăng từ 4.150 lên thành 5.346 đơn vị tính toán.

Đối với vận chuyển hành lý, bao gồm cả hành lý ký gửi và hành lý xách tay, mức giới hạn TNBTTH do mất mát, thiếu hụt, hư hỏng hoặc do vận chuyển chậm tăng từ 1.000 lên thành 1.288 đơn vị tính toán cho mỗi hành khách.

Đối với vận chuyển hàng hóa, mức giới hạn TNBTTH do mất mát, thiếu hụt, hư hỏng hoặc do vận chuyển chậm tăng từ 17 lên thành 22 đơn vị tính toán cho mỗi kilôgam hàng hóa.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-10 tới.