thành viên

Luật Sư Riêng Group gồm tổ hợp công ty cung cấp dịch vụ tư vấn luật pháp, kinh doanh, quản lý tài sản và xử lý nợ. Sáng lập năm 2010 bởi những Luật sư, Luật gia,  Chuyên viên tư vấn  dày dặn kinh nghiệm với những hiểu biết sâu rộng. Với khả năng giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả, chúng tôi đề cao tính chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn cho Quý khách hàng. 

Thành viên tổ hợp bao gồm: