Logo Công ty mua bán nợ Sài Gòn
Logo Công ty mua bán nợ Sài Gòn

CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN NỢ SÀI GÒN (SAIGON DEBT) là một trong những công ty đầu tiên được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực Mua Bán Nợ tại Tp.HCM. SaiGon Debt được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận Doanh nghiệp số 0314357603 do Sở KH&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

SAIGON DEBT là sự kết hợp giữa đội ngũ Chuyên gia tài chính, Quản tài viên, Luật sư, Đấu giá viên, Kiểm toán viên, Chuyên gia xử lý rủi ro và đối tác là những Nhà Đầu tư, các công ty Tư vấn Tái cấu trúc Doanh nghiệp (M&A), Quỹ đầu tư,…

DỊCH VỤ CỦA MUA BÁN NỢ SÀI GÒN

– Nhận chuyển nhượng các khoản nợ xấu của các Tổ chức Tín dụng, các Doanh nghiệp;

– Tái cấu trúc Doanh nghiệp;

– Đầu tư khai thác tài sản;

– Tư vấn Hợp tác;

– Tìm kiếm đối tác đầu tư.

PHƯƠNG CHÂM HÀNH NGHỀ CỦA MUA BÁN NỢ SÀI GÒN

SAIGON DEBT đồng hành cùng các Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tìm kiếm các giải pháp nhằm tối ưu hóa giá trị của các khoản nợ.

WEBSITE TRỰC THUỘC

muabannosaigon.com

Muabanno.info

muabanno.org

saigondebt.com

http://luatsurieng.net