Logo Công ty Quản lý Thanh lý Tài sản Sài Gòn

CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SAIGON INSOLVENCY) là công ty đầu tiên được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực Quản lý – Thanh lý tài sản tại TP. HCM.

SAIGON INSOLVENCY là sự kết hợp giữa đội ngũ Quản tài viên là những Luật sư, Kiểm toán viên, Chuyên gia xử lý rủi ro và đối tác là những Nhà Tư vấn Tái cấu trúc Doanh nghiệp (M&A), Quỹ đầu tư, các Công ty Thẩm định giá, Đấu giá tài sản,…

QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN

“QUẢN TÀI VIÊN” là một nghề mới tại Việt Nam có chức năng Quản lý, Thanh lý tài sản của các Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản hoặc bị Chủ nợ yêu cầu Tòa án tuyên bố Phá sản do không thực hiện thanh toán các khoản nợ đến hạn được thực hiện bởi CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN

Chúng tôi đảm nhận quản lý các vụ việc phá sản, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, lập kế hoạch, lên phương án xử lý, tối đa hóa giá trị thu hồi từ tài sản của doanh nghiệp và thỏa thuận, thanh toán cho các chủ nợ.

Overview

CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SAIGON INSOLVENCY) đồng hành cùng các doanh nghiệp tìm kiếm các giải pháp nhằm tối ưu hóa giá trị của Doanh nghiệp; bảo quản tài sản, ngăn chặn việc bán hay chuyển giao tài sản; thực hiện phân chia, thanh lý tài sản.

          Chúng tôi mong muốn hợp tác với các Chủ nợ và các Doanh nghiệp lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán để tư vấn và hỗ trợ.

Learn More