Khoản 2 Điều 10 Thông tư 58/2020 quy định, người bán xe phải nộp lại giấy chứng nhận, biển số xe cho cơ quan đã đăng ký xe.

Người mua xe nộp những giấy tờ sau đến cơ quan đăng ký xe nơi cư trú để thực hiện thủ tục sang tên:

– Tờ khai đăng ký xe.

– Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe (hợp đồng mua bán xe…).

– Giấy tờ lệ phí trước bạ xe.

– Giấy tờ của người mua (CMND/CCCD còn thời hạn, sổ hộ khẩu…).

– Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

Theo trình tự trên, người mua xe cần phải có giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe trong hồ sơ sang tên xe.

Về thủ tục thu hồi giấy chứng nhận, biển số, Điều 16 Thông 58/2020 quy định, chủ xe hoặc người được chủ xe ủy quyền nộp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan đã đăng ký xe trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe.

Trường hợp xe bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe thì chủ xe phải có đơn trình bày rõ lý do bị mất. Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe thực hiện thu hồi đăng ký, biển số xe trên hệ thống đăng ký xe, cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe và cấp biển số tạm thời.