Thông tư 58/2020 Bộ Công an (có hiệu lực ngày 1-8-2020) đặt ra quy định cho phép người đang sử dụng xe gắn máy đã chuyển quyền sỡ hữu qua nhiều người được thực hiện thủ tục sang tên xe.

Theo khoản 1 Điều 19 Thông tư 58/2020 quy định, người đang sử dụng xe trực tiếp đến đến cơ quan quản lý hồ sơ đăng ký xe để làm thủ tục sang tên.

Người đang sử dụng xe ghi rõ quá trình mua bán, giao nhận xe hợp pháp, cam kết về nguồn gốc xuất xứ của xe và nộp giấy tờ sau:

– Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe.

– Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe (giấy mua bán xe) của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng (nếu có).

( Như vậy, không bắt buộc người đang sử dụng xe phải nộp lại giấy tờ mua bán xe).

Cũng theo điểm b Khoản 3 điều luật trên, trường hợp người đang sử dụng xe không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, cơ quan quản lý hồ sơ xe cấp giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày.

Đồng thời, cơ quan quản lý hồ sơ gửi thông báo cho người đứng tên trong đăng ký xe, niêm yết công khai và tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe.

Sau 30 ngày, nếu không tranh chấp, khiếu kiện, cơ quan quản lý hồ sơ xe phải giải quyết đăng ký, cấp biển số hoặc cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho người đang sử dụng xe để làm thủ tục đăng ký, cấp biển số tại nơi cư trú.

Vậy dù không còn giấy tờ mua bán xe nhưng vẫn thực hiện được thủ tục sang tên xe.

Lưu ý: Người đang sử dụng xe phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục sang tên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết kê khai nguồn gốc xuất xứ của xe, quá trình mua bán, giao nhận xe.