Tòa án nhân dân TP.HCM đã thụ lý vụ án hành chính theo đơn khởi kiện của ông Lê Vinh Danh - nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, kiện Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. - Luật Sư Riêng - 15

Tòa án nhân dân TP.HCM đã thụ lý vụ án hành chính theo đơn khởi kiện của ông Lê Vinh Danh – nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, kiện Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tòa án nhân dân TP.HCM đã thụ lý vụ án hành chính theo đơn khởi kiện của ông Lê Vinh Danh – nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, kiện Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.