Tình huống pháp lý:

Chúng tôi có ký hợp đồng mua máy móc. Bên bán khi giao hàng đã giao thừa hàng. Tôi muốn hỏi chúng tôi có buộc phải nhận hàng dôi ra hay không?

Luật sư tư vấn:

Trách nhiệm do giao tài sản không đúng số lượng

1. Trường hợp bên bán giao tài sản với số lượng nhiều hơn số lượng đã thỏa thuận thì bên mua có quyền nhận hoặc không nhận phần dôi ra; nếu nhận thì phải thanh toán đối với phần dôi ra theo giá được thỏa thuận trong hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trách nhiệm do giao tài sản không đúng số lượng? - Luật Sư Riêng - 1
Hình ảnh minh họa

2. Trường hợp bên bán giao ít hơn số lượng đã thỏa thuận thì bên mua có một trong các quyền sau đây:

a) Nhận phần đã giao và định thời hạn để bên bán giao tiếp phần còn thiếu;

b) Nhận phần đã giao và yêu cầu bồi thường thiệt hại;

c) Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu việc vi phạm làm cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đồng. Như vậy: Bạn có quyền nhận hoặc không nhận phần dôi ra. Nếu nhận thì phải thanh toán theo giá được thỏa thuận tại hợp đồng.

————–

Mọi yêu cầu tư vấn, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

Tổng đài tư vấn: 1900 2525 03

Hotline: 0966 288 855

Tư vấn : 0949 165 995

Địa chỉ: 280 C12 Lương Định Của, P. An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.