Để đảm bảo thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo đúng quy định hiện hành, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có hướng dẫn thanh toán phí xét nghiệm theo chế độ bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo đó, đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 điều 1 Nghị định số 101/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm… quỹ BHYT không thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19.

Đối với người có thẻ BHYT đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT được chỉ định xét nghiệm COVID-19 theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh theo quyết định số 3351/2020 của Bộ Y tế.

Đối tượng trên bao gồm người bệnh sốt hoặc viêm đường hô hấp cấp tính, không lý giải được bằng các nguyên nhân khác. Người bệnh có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào và có tiền sử đến từ vùng dịch tễ có bệnh COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ, hoặc xác định COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng.

Chi phí xét nghiệm COVID-19 của các trường hợp nêu trên được thanh toán như sau:

Đối với trường hợp có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính, người bệnh bị áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định, quỹ BHYT không thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19.

Đối với trường hợp kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính quỹ BHYT thanh toán theo quy định của pháp luật về KCB BHYT.

Người bệnh đi khám chữa bệnh đúng tuyến được thanh toán theo mức hưởng của đối tượng và theo chế độ khám, chữa bệnh BHYT đúng tuyến.

Người bệnh đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến được thanh toán theo mức hưởng của đối tượng và theo chế độ khám, chữa bệnh BHYT không đúng tuyến.

Ngoài ra, để kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người khám, chữa bệnh BHYT, BHXH Việt Nam cũng chỉ đạo BHXH tỉnh thực hiện thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 cho người có thẻ BHYT, góp phần thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả nhất.

Viết Long.