Trước những khó khăn trong mùa dịch Covid, nhiều Doanh nghiệp/Cá nhân đang vướng vào các vấn đề pháp lý liên quan đến việc

 • THUÊ VĂN PHÒNG –
 • LAO ĐỘNG –
 • THU HỒI NỢ –
 • TRANH CHẤP PHÁT SINH –
 • CẦN VỐN TRONG KINH DOANH –
 • GIA HẠN CÁC KHOẢN VAY,…
  Trước tình hình đó LUẬT SƯ RIÊNG cam kết TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ cho Doanh nghiệp/Cá nhân đang gặp phải khó khăn.
  Vui lòng cập nhật thông tin theo form
  hoặc liên hệ Hotline: 0966 288 855 Email: [email protected] để được hỗ trợ.

Luật sư Đinh Xuân Hồng – CTHĐTV Luật Sư Riêng Group
Trân trọng kính báo!