Tư vấn soạn thảo di chúc là một trong những dịch vụ được Luật Sư Riêng cung cấp. Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết theo quy định tại Điều 624 BLDS 2015. Người thành niên có đủ điều kiện theo quy định thì được làm di chúc để lại di sản của mình. Trường hợp người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được lập di chúc nếu như cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý theo quy định tại Điều 626 BLDS 2015.

Dịch vụ tư vấn soạn thảo di chúc tại Thanh Hóa
Tư vấn soạn thảo di chúc tại Luật Sư Riêng

Các bậc cha mẹ luôn dành sự quan tâm, yêu thương hết mực cho con cái, vì thế họ không mong muốn các con kiện tụng ra tòa để tranh giành tài sản khi họ mất. Một trong các giải pháp để tránh tình trạng trên là lập di chúc và để lại thừa kế cho các con.

Quyền của người lập di chúc

Căn cứ quy định tại (Điều 626 BLDS 2015), người lập di chúc có các quyền sau đây:

  • Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.
  • Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.
  • Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.
  • Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.
  • Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Các loại di chúc

Di chúc bằng văn bản Điều 628 BLDS 2015

  • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.
  • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.
  • Di chúc bằng văn bản có công chứng.
  • Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Đối với từng loại di chúc thì có những quy định khác nhau điều chỉnh. Vì vậy chúng ta cần để ý đến các quy định của pháp luật có liên quan để soạn thảo cũng như thực hiện di chúc một cách đúng với quy định của pháp luật.

Tư vấn soạn thảo di chúc tại Luật Sư riêng

Các cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, tuy nhiên, việc lập di chúc là một vấn đế rất quan trọng và phức tạp, cần có sự tư vấn và định hướng từ các Luật sư để đảm bảo tính minh bạch nội dung di chúc, đảm bảo hình thức cũng như tiết kiệm thời gian, công sức. CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm sẽ giúp đỡ, tư vấn soạn thảo di chúc hợp pháp:

– Tư vấn các quy định pháp luật về thừa kế;

– Tư vấn soạn thảo di chúc;

– Tư vấn về hình thức quy định của di chúc;

– Tư vấn sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ di chúc;

– Tư vấn về việc phân chia tài sản trong di chúc theo quy định của pháp luật;

– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hiệu lực di chúc;

– Tư vấn các vấn đề khác theo yêu cầu của khách hàng liên quan đến di chúc.

Với quyền hạn và trách nhiệm đã cam kết, CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn và giải quyết toàn diện yêu cầu khách hàng.

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Địa chỉ: 280 C12 Lương Định Của, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM
Điện thoại: 0966 288 855
Email: [email protected]
Website: www.luatsurieng.net

Liên hệ để được tư vấn

Dịch vụ khai nhận di sản thừa kế là bất động sản

Dịch vụ tư vấn lập di chúc

Dịch vụ tư vấn pháp luật thừa kế

Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo di chúc

Tư vấn thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc

Tư vấn di chúc chung của vợ chồng

Tư vấn thừa kế phân chia tài sản

Tư vấn soạn thảo di chúc

Tư vấn quản lý tài sản thừa kế