Đăng ảnh của người khác ghép với nội dung lệch lạc chỉ vì mục đích câu like, câu view, hoặc chỉ đơn giairn là chọc ghẹo bạn bè.

Khi một người sử dụng hình ảnh của người khác thì cần được sự đồng ý và có thể phải trả thù lao cho người có ảnh.

Do đó, những hành vi sử dụng các hình ảnh chưa được sự đồng ý của người khác được xem là hành vi xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân.

Với những hình ảnh có tính riêng tư hoặc có nội dung cắt ghép, chế bậy… gây ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự người có ảnh thì người đăng tải còn vi phạm quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín và đời sống riêng tư.

Ở góc độ dân sự, người bị xâm hại về hình ảnh có quyền yêu cầu người vi phạm công khai xin lỗi, chấm dứt và tháo gỡ hình ảnh, bồi thường thiệt hại về nhân phẩm, danh dự bị tổn hại.

Ngoài các biện pháp xử lý dân sự, người có hành vi cắt ghép các hình ảnh của người khác, đăng tải các thông tin sai sự thật còn có thể bị xử lý hành chính và hình sự.

Về hành chính, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân bị xử lý theo khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020.

Mức phạt tiền cho hành vi này là 5-10 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm, còn với tổ chức thì có mức phạt tiền 10-20 triệu đồng.

Về trách nhiệm hình sự, người thực hiện hành vi bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của cá nhân có dấu hiệu của tội vu khống.

Khung hình phạt nhẹ nhất là bị phạt tiền 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm theo Điều 156 BLHS 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2017.